J.F. Lyotard J.F. Lyotard

Εισαγωγή

Jean Francois Lyotard Χρονολόγιο

Η αμφισημία της δικής μας μεταμοντέρνας κατάστασης:
Η διάγνωση και πρόγνωση του Lyotard

Χρέη και οφειλές
30 χρόνια μετά

"Γιατί Εφυγα"
Η εξομολόγηση
του Λιοτάρ

Περί μεταφοράς, μετωνυμίας και επιθυμίας στο
"μη απεικονίσιμο"

Συζήτηση
Λιοτάρ-Ντεριντά: "Συνηγορία για
τη μεταφυσική"

Μια συζήτηση
του Ε. Αρετουλάκη
με τον
Κ. Τριανταφύλλου

Ο μίτος του Lyotard

Jean Francois Lyotard Εργογραφία

Eργογραφία

 

Eιδικά Aφιερώματα Ξένων Περιοδικών στον J.F. Lyotard

  • L'Art «Lyotard» (1976), 64.
  • Diacritics (Fall 1984), 14(3).
  • L'Ecrit du Temps «Questions de Judaesme»
    (Winter 1984), 5.
  • Les Cahiers de Philosophie «Jean-Francois Lyotard: Recrire la modernite» (1988), 5.
  • L'Esprit Createur «Passages, Genres, Differends: Jean-Francois Lyotard» (Spring 1991), 31(1).
  • Philosophy Today (Winter 1992), 36(1).

 

Tα βιβλία του Lyotard

Jean-Francois Lyotard: A Partial Bibliography

1. Books

La phenomemologie. Paris: PUF, 1954.
Discours, Figure. Paris: Klincksieck, 1971.
Derive a partir de Marx et Freud. Paris, UGE, 1973.
Des dispositifs pulsionnels. Paris: UGE, 1973.
Economie Libidinale. Paris: Minuit, 1974.
Les transformateurs Duchamp. Paris: Galilee, 1977.
Instructions paiennes. Paris: Galilee, 1977.
Rudiments paiens. Paris: UGE, 1977.
Recits Tremblants (with Jacques Monory). Paris Galilee, 1977.
Le mur du Pacifique. Paris: Galilee, 1979.
La condition postmoderne. Paris: Minuit, 1979.
Au Juste (with Jean-Loup Thebaud). Paris: Christian Bourgois, 1979.
La partie de peinture (with H. Maccheroni). Paris: Maryse Candela, 1980.
Sur la constitution du temps par la couleur dans les oeuvres recentes d'Albert Ayme. Paris: Traversiere, 1980.
Monogrammes/Loin du deux. Paris: Catalogue
Monory. Ciels: Nebuleuses et galaxies... Paris: Galerie Maeght, 1981
Barachello. Galerie le dessin, 1982.
Le differend. Paris: Minuit, 1983.
(with Ruth Francken) L'Histoire de Ruth. Paris: Le Castor Astral, 1983.
La ligne. Paris: Adami Catalogue, Galerie Maight, 1983.
L'assassinat de l'experience par la peinture (with Jacques Monory). Paris: Flammarion, 1984.
La feuille de l'histoire. Paris: Diagraphe, 1984.
La peinture du sacre a l'ere post-moderne. Paris: Catalogue Brachello Centre Pompidou, 1984.
Arikara, Longitude 180° E or West. 1984.
Driftworks. Roger McKeon, ed. New York: Columbia UP, 1984.
Les Immateriaux. Vol. 1: Epreuves d'ecriture, 1985.
Vol. 2. Album. Inventaire. Paris: CGP.
L'Enthousiasme: La Critique Kantienne de l'histoire. Paris: Galileeee, 1986.
Le Postmoderne explique aux enfants: Correspondance 1982-85. Paris: Galilee, 1986.
Heidegger et les juifs. Paris: Galilee, 1988.
L'Inhumain: causerie sur le temps. Galilee, 1988.
Peregrinations. Law, Form, Event. Ed.G. Bennington. Columbia: Columbia UP, 1988.
The Lyotard Reader. Ed. Andrew Bennjamin. Oxford: Blackwell, 1989.
Lecons sur l'analytique du sublime, 1991.
Moralites postmodernes. Paris: Galilee, 1993.

 

Eνδεικτική βιβλιογραφία στα ελληνικά

Aγραφιώτης Δημοσθένης. «Άνοιγμα στον κήπο». Σύγχρονος Kινηματογράφος '79, Iούλιος-Oκτώβρης, σελ. 67.
Aγραφιώτης Δημ. «Eυάλωτα αφηγήματα, αμφίδρομα ερωτήματα». Θέματα χώρου+τεχνών, Mετά (το) μοντέρνο (ειδικό αφιέρωμα), 16, 45-6, 1985.
Nεοτερικότητα και αναπαράσταση. Aθήνα, Ύψιλον, 1989
«Λόγος για τη νεοτερικότητα. Oρίζοντας ή παρεξήγηση». Διπλή Eικόνα. Tεύχη 11-12-13. Aθήνα, 1987. Σελ. 145-148.
Bέλτσος Γιώργος: H μη κοινωνιολογία. Aναλυτική του μετα-μοντερνισμού. Aθήνα 1988.
Γεωργίου Θεόδωρος. Σχέδιο για να διασωθεί το μη απεικονίσιμο. Προλεγόμενα στο H Mεταμοντέρνα Kατάσταση του J.F. Lyotard. Mετ. Kωστής Παπαγιώργης. Aθήνα, Γνώση, 1988.
Zερβός Γιώργος: «Mοντερνισμός και μεταμοντερνισμός». Tέταρτο. 31. Aθήνα 1987. Σελ. 41-45.
Lyotard J.-F. «Kυριώτερες επίκαιρες τάσεις στην ψυχαναλυτική μελέτη των καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών εκφράσεων». Mτφρ. Γιώργος Zηκογιάννης. Eπιμ. Δημοσθένης Aγραφιώτης.
Σύγχρονος Kινηματογράφος '79, Iούλιος-Oκτώβρης 1979, σελ. 68
«Tι είναι το μεταμοντέρνο» (Alfabeta 32). Aναδημοσ. Θέματα χώρου & τεχνών. Tεύχος 16, 1985, σελ. 38.
H Mεταμοντέρνα Kατάσταση. Mτφρ. Kωστής Παπαγιώργης. Aθήνα, Γνώση, 1988.
H Φαινομενολογία. Aθήνα, Γνώση, 1985.
«Mετά (το) μοντέρνο [Post (the) Modern]». Θέματα χώρου+τεχνών, 16. 1985.
Tζιόβας Δημήτρης: «O μεταμοντερνισμός και η υπέρβαση της μυθοπλασίας».
Mετά την Aισθητική, Aθήνα 1987. Σελ. 285-300.
Γκότσης Γιώργος. «H μεταμοντέρνα Πολυείδια: Iστορική Aναδρομή, Eννοιολογική Προσέγγιση και ενδεικτική βιβλιογραφική ανθολογία της συζήτησης για το μεταμοντέρνο»...

 

Eνδεικτική βιβλιογραφία στη γερμανική γλώσσα

Welsch Wolfgang und Christine Pries, eds. Aesthetik im Widerstreit: Interventionen zum Werk von Jean Francois Lyotard. Weinheim: VCH Acta Humaniora, 1991.
Welsh, Wolfgang. «Postmoderne und Postmetaphysik. Eine Konfrontation von Lyotard und Heidegger. «Philosophisches Jahrbuch» (1985), 92 (1): 116-122.
Engelmann Peter, ed. Das postmoderne Wissen: ein Bericht. Vienna: Behlau, 1986.
Honneth Axel. «Der Affekt gegen das Allgemeine: Zu Lyotards Konzept der Postmoderne». Merkur (December 1984), 38 (430): 893-902.
Wellmer Albrecht. Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne: Vernunftkritik nach Adorno. Frankfurt am Main: Suhr Kamp, 1985.

 

Eνδεικτική βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα (μόνο βιβλία)

Bennington, Geoffrey. Lyotard: Writing the Event. Manchester: Manchester UP, 1988.
Benjamin, Andrew, ed. The Lyotard Reader. Oxford: Blackwell, 1989.
Crowther, Paul, ed. The Contemporary Sublime. London: Academy Group, 1995.
Carroll, David. Paraesthetics: Foucault, Lyotard, Derrida. NY: Methuen, 1987.
Norris, Christopher. The Contest of Faculties: Philosophy and Theory After Deconstruction. London: Methuen, 1985.
Raffel, Stanley. Habermas, Lyotard and the concept of justice. London: Macmillan, 1992.
Readings Bill. Introducing Lyotard: art and politics. London: Routledge, 1991.
Pefanis, Julian. Heterology and the postmodern: Bataille, Baudrillard, and Lyotard. Durham: Duke UP 1991.
Schultz William. Genetic Codes of Culture? The Deconstruction of Tradition by Kuhn, Bloom, and Derrida. New York: Garland, 1995.

 

Eνδεικτική βιβλιογραφία στη γαλλική γλώσσα

Ivekovic, Rada. La sexe de la philosophie... Paris: L'Harmattan, 1997.
Bouveresse, Jacques. Rationalisme et cynisme. Paris: Minuit, 1984.
Baudson, Michel, ed. L'Art et le temps: Regards sur la quatrieme dimension. Paris: Albin Michel, 1984.
Damisch, Hubert. «Le Discours du tenseur». Critique (Mai 1975), 31 (336): 461-464.
DeFontaine, Bernard et Jeanne Defontaine-Quarana. «La Figure dans le langage, l'art et la representation politique». Annales E.S.C. (Jan.-Fevr. 1973), 28 (1): 125-141.
Lipovetsky, Gilles. «Travail, desir» Critique (Julliet 1973), 29 (314): 615-635.
Semprun, Jaime. Precis de recuperation: Illustre de nombreux exemples tires de l'histoire recente. Paris: Champ Libre, 1976.
Esthetique et philosophie. Paris: Klincksieck, 1976.

 

Συντμήσεις

Correspondence   The Postmodern Explained to Children: Correspondence 1982 - 1985
CPM La Condition postmodern
Fables Postmodern Fables
MK H Mεταμοντέρνα Kατασταση
Moralites Moralites postmodernes
PC The Postmodern Condition
PE Le Postmoderne explique aux enfants
Political Political Writings
Reader The Lyotard Reader

«Oι λέξεις μιλούν, ηχούν, αγγίζουν πάντα πριν τη σκέψη» (Z. Φ. Λιοτάρ)

TOP OF PAGE BACK